Последна промена:27.10.2021    

Почитувани клиенти,

Почнувајќи од 01.01.2020, согласно законските измени, ТТК Банка имплементира ново решение за контрола, откривање и спречување на потенцијални измами кај системите за електронско и мобилно банкарство.

Ова решение, одредени електронски налози може да ги детектира и издвои за дополнителна проверка, при што истите ќе бидат задржани во статус: Чека дополнителна контрола.

За верификација на таквите налози за кои е потребна дополнителна проверка, треба да одите на формата од следниот Линк, при што, со внесувањето на последните 3 цифри од налогот за верификација и кодот кој ќе го добиете преку СМС во рок од 15 минути, уште еднаш ја потврдувате автентичноста на трансакцијата и ја испраќате на реализација.

Повеќе информации за целиот процес, како и за сите начини на верифицирање, може да прочитате во упатството на следниот Линк.

Ви благодариме на разбирањето
ТТК Банка АД Скопје.Логирање
 
 
Превземете ги потребните документи за пристап до Електронското Банкарство
Електронска достава на тековна состојба


Заборавена лозинка за електронско банкарство
SiteLock
SSL Secure
© TTK Банка А.Д. Скопје, А.Д. Скопје, 2021