ИЗЈАВА за откажување од наградна игра
Како клиент на ТТК Банка АД Скопје, кој согласно Правилата за наградната игра „Плаќам и добивам повеќе со Mastercard® кешбек“ имам стекнато право на учество во истата, со оваа Изјава се откажувам од учество во Наградната игра.
 
Име и презиме
ЕМБГ(последни 6 цифри)
Дебитна/кредитна Мастеркард® картичка - Првите 4 цифри од картичката
Дебитна/кредитна Мастеркард® картичка - Последните 4 цифри од картичката
Потврди
Откажи
© TTK Банка А.Д. Скопје, 2024