Внес на ОТП токен за верификација на инструмент во ПП

Почнувајќи од 01.01.2020, согласно законските измени, ТТК Банка имплементира ново решение за контрола, откривање и спречување на потенцијални измами кај системите за електронско и мобилно банкарство.

Ова решение, одредени електронски налози може да ги детектира и издвои за дополнителна проверка, при што истите ќе бидат задржани во статус: Чека дополнителна контрола.

За верификација на таквите налози за кои е потребна дополнителна проверка, треба да одите на формата од следниот Линк, при што, со внесувањето на последните 3 цифри од налогот за верификација и кодот кој ќе го добиете преку СМС во рок од 15 минути, уште еднаш ја потврдувате автентичноста на трансакцијата и ја испраќате на реализација.

Повеќе информации за целиот процес, како и за сите начини на верифицирање, може да прочитате во упатството на следниот Линк.


 
Последни 3 цифри од налогот
Добиен SMS ОТП код
Внеси ОТП
Откажи
© TTK Банка А.Д. Скопје, 2021